Dịch vụ

* Tư vấn, thiết kế hoàn chỉnh nhà máy đồ hộp theo yêu cầu.
* Nâng cấp nhà máy hiện có.
* Xây dựng sản phẩm đồ hộp và chuyển giao công nghệ.
* Lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất đồ hộp.

Sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Online

Online Lượt truy cập