BĂNG TẢI HẤP BÀI KHÍ

Chi tiết sản phẩm

BĂNG TẢI HẤP BÀI KHÍ

Băng tải giúp nâng nhiệt lon sản phẩm trước khi ghép mí, đảm bảo độ chân không giúp lon không bị hỏng khi thanh trùng.

Với cá xốt cà, lon được hấp trước khi rót xốt, với các sản phẩm thịt thì hấp cả lon thịt có nước xốt trước khi ghép mí lon.

Từ khóa liên quan "BĂNG TẢI HẤP BÀI KHÍ"

   

Sản phẩm cùng nhóm "DÂY CHUYỀN ĐỒ HỘP"

Sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Online

Online Lượt truy cập