TƯ VẤN KỸ THUẬT

Dịch vụ

TƯ VẤN KỸ THUẬT

* Tư vấn, thiết kế hoàn chỉnh nhà máy đồ hộp theo yêu cầu.

* Nâng cấp nhà máy hiện có.

* Xây dựng sản phẩm đồ hộp và chuyển giao công nghệ.

* Lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất đồ hộp.


Dịch vụ khác

Sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Online

Online Lượt truy cập