Van nước đạp chân

Chi tiết sản phẩm

Van nước đạp chân

 Đóng mở nước bằng chân đạp, dùng cho các nhà máy chế biến thực phẩm hay trong y tế để tránh lây nhiễm khuẩn.

Từ khóa liên quan "Van nước đạp chân"

Van nước đạp chân   

Sản phẩm cùng nhóm "TRANG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ"

Sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Online

Online Lượt truy cập